Animoitu henkilö seisoo veden äärellä jossa on veneitä

Onnistuneen animaatiovideotuotannon 4 peruspilaria

Animaatiovideon avulla on mahdollista näyttää vaikea ja monimutkainen asia helposti ja nopeasti ymmärrettävässä muodossa. Animaatiossa on paljon etuja ja hyötyjä, kun verrataan esimerkiksi kuvattuun kuvaan.  

Olemme Filmbutilla suunnitelleet ja tuottaneet vuosien varrella useita satoja animaatiovideoita. Kokemuksen kautta meillä on vahva näkemys animaatiovideoiden tuotantoprosessista: mikä toimii ja mitä kannattaa välttää. Kurkkaa tuottamiamme animaatioita tästä. Tässä blogitekstissä käymme läpi 4 tärkeintä elementtiä, joilla varmistetaan animaatiovideon onnistuminen.  

1. Tuotantoprosessi

Onnistuneessa animaatiovideotuotannossa itse tuotantoprosessi on tärkeässä roolissa, sillä se pitää huolta, ettei mikään vaihe tuotannosta unohdu ja tuotannon eri vaiheet tulevat tehtyä oikeassa järjestyksessä. Strukturoitu tuotantomalli tuo luottamusta ja läpinäkyvyyttä asiakkaan suuntaan sekä selkeyttä tuotantotiimin eri tekijöille. Tuotantoyhtiön tuottajalla on tärkeä rooli tuotantoprosessin läpiviennissä. Hän huolehtii mm. aikatauluista, materiaaleista ja luotsaa projektia kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita. Tuotantoon kannattaa varata vähintään 4 viikkoa työaikaa. Tuotantobudjetti antaa raamit tuotannolle eli se määrittelee, kuinka vaativaa animaatiota pystytään luomaan ja sillä on vaikutusta myös animaatiovideon pituuteen. 

Animaatiovideon tuotantoprosessi aikajanalle kuvattuna

2. Tavoitteiden asettaminen

Lopputuloksen kannalta on erittäin tärkeää miettiä animaatiovideon tavoitteet. Mitä videolla halutaan saavuttaa ja saada aikaiseksi? On tärkeää miettiä tavoitteet tarkasti, jotta ne vievät sinua kohti määränpäätäsi. Tavoitteiden asettamiseen on hyvä SMART-sääntö, joka auttaa sinua tavoitteen määrittelyssä. Se tulee sanoista Specific (konkreettinen), Measurable (mitattavissa), Achievable (toteutettavissa), Relevant (merkityksellinen) ja Time bound (ajallinen). Tavoitetta asetettaessa on hyvä muistaa tämä sääntö, jotta tavoitteestasi tulee mahdollisimman hyödyllinen ja toteutettavissa oleva. 

Tavoitteita määriteltäessä kannattaa miettiä viestin sopivuutta ostopolkuajattelun pohjalta. Tyypillisesti ostopolun alkuvaiheessa näytetään lyhyempää ja tunteisiin vetoavampaa sisältöä, kun taas ostopolun loppupäässä lähellä transaktiota voidaan näyttää pidempää ja teknisesti monimutkaisempaa sisältöä. Tavoitteet saavutetaan, kun katsojaa kuljetetaan ostopolulla sopivin askelmin kohti lopullista päämäärää. Animaatiovideon lopussa pitää aina olla jokin call to action (CTA eli kehote): tilaa, osta, tutustu.

3. Selkeä kohderyhmämäärittely

Kohderyhmämäärittelyssä päätetään kenelle video on tarkoitettu: kaikkea kaikille on huonoin kohderyhmämääritelmä. Samasta videosta voidaan versioida useita animaatioita visuaalisesti ja tarinallisesti, jota kautta voidaan vaikuttaa eri kohderyhmiin. Animaation tarinan tyyli voi määrittyä myös kohderyhmän kautta: voidaanko käyttää huumoria, ollaanko asiapitoisia, löytyykö tarina kerrottavaksi. Mitä tarkemmin kohdeyleisö pystytään määrittämään, sitä paremmat lopputulokset on odotettavissa.

2D animoitu henkilö katsoo ylöspäin taloja

4. Jakelu

Valmiin videon jakelu on tärkeää, jotta se tavoittaa oikeat katsojat. Medioiden kulutus on erilaista, jolloin sama sisältö ei välttämättä toimi sellaisenaan joka paikassa. Tulee miettiä, missä kanavissa asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi ovat, jotta tiedät missä kanavissa animaatiovideota tulisi jakaa.

Jakelukanavia on paljon ja mediassa ne on jaoteltu omaan, ostettuun ja ansaittuun mediaan. Kaikilla on omat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, joissa voi jakaa omaa sisältöään. Tämän lisäksi kannattaa panostaa ostettuun mediaan, jonka avulla saavutetaan kohdennetusti valittua kohderyhmää. Ansaittu media on meidän kaikkien unelma, jolloin sisältö lähtee itsestään leviämään. Meiltä saat apua jakelukanavien valinnassa. 

Näillä neljällä vaiheella varmistetaan onnistunut animaatiotuotanto ja me autamme sinua tarpeidesi mukaan. Haluamme olla aito kumppani, joka auttaa sinua saamaan tuotannosta
kaiken hyödyn irti kustannustehokkaasti. 

Mitä pidit tästä jutusta?
  • Täysin samaa mieltä (9)
  • Mielenkiintoista (0)
  • Herätti ajatuksia (0)
  • Ei ihan kolahtanut (0)

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *