Animaatio ja infograafi

Visuaalisen viestinnän dynamite duo

Animaatiovideo ja infograafi ovat visuaalisen viestinnän taistelupareja, jotka yhdessä muodostavat erittäin tehokkaan ja monipuolisen viestintävälineen. Animaatiovideoilla voidaan kertoa tarinoita tunnetasolla ja välittää tunteita, kun taas infograafit keskittyvät enemmän faktojen esittämiseen selkeästi ja ymmärrettävästi. Kuitenkin nämä kaksi viestintävälinettä voivat täydentää toisiaan ja tukea toistensa viestiä.

Yhdistämällä animaatiovideo ja infograafi saadaan aikaan kustannustehokkuutta ja nopeutta viestinnässä. Yksi luotu graafinen maailma pystytään hyödyntämään molemmissa välineissä, mikä säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi yhdistelmä antaa mahdollisuuden välittää monimutkaisia tietoja ja viestejä selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla, joka puhuttelee katsojia sekä tunteiden että faktojen tasolla.

Kokemuksemme mukaan yhdistetty animaatiovideo ja infograafi on erittäin tehokas tapa välittää tietoa ja viestiä monipuolisesti. Yhdistelmä mahdollistaa visuaalisen viestinnän monimuotoisuuden ja varmistaa, että viesti tavoittaa mahdollisimman suuren yleisön.

Seuraavassa esimerkkejä animaation ja infograafin yhdistelmistä:

Hangö Stads Strategi 2025

“Hangö, en glasskiosk, en myllrande hamn, en karusellstrand som klingar av barnens glädje…”  Hangö stads strategi-animation visualiserar stadens strategi för de kommande åren. 

Hangon strategiasta tehty infograafi.

Airpro Strategia 2025

Airpro 2025 strategia tiivistää ja visualisoi tyylikkäästi ydinkohdat ja painopisteet liiketoiminnassaan. Sen tarkoituksena on herättää ja huomioida. Animaation lisäksi kokonaisuuteen kuuluu strategiakuva, josta näkee yhdellä silmäyksellä animaation tarinan. Lisäksi visuaalisia elementtejä on hyödynnetty yksittäin eri digitaalisissa kanavissa ja tuotettu myös esim. huoneen tauluja.

Puun tarina

Puuinfo viestii suurelle yleisölle kuinka puuta voidaan käyttää eri käyttökohteissa. Tämä animaatio ja infograafi kertovat puun tarinaa visuaalisesti kiinnostavalla ja tyylikkäällä tavalla.

THL Turvakoti

THL Turvakotipalvelut tarjoavat suojaa ja turvaa kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville. Video on tunnetusti tehokkain vaikuttamisen väline ja tuotimme asiakkaan viestinnän tueksi tunteisiin vetoavan animaatiovideon sekä tietopohjaan perustuvan infograafin turvakotipalveluista. Halusimme näyttää, millaisia tilanteita ihmisillä voi arjessaan olla, ja miten he voivat saada apua tilanteisiinsa. Aihe on arka ja siksi animaatio sopii hyvin kerrontatyyliksi.

Lassila & Tikanoja Muovit kiertoon

Lassila&Tikanojan Muovit kiertoon animaatiovideon ja infograafin tarkoituksena on viestiä tehokkaasti L&T:n markkinajohtajuutta ja investointihalukkuutta muovienkierrätykseen. 

Sanofi Reuman piilevät oireet

Nivelreuma on sairaus, joka on nivelissä, mutta ei näy ulospäin. Sanofi Genzymelle toteutetuilla animaatiovideolla ja infograafilla halusimme tehdä nivelreuman näkymättömät oireet näkyviksi. Lähtökohtana oli nivelreumaa sairastavien kertomukset siitä, miltä nivelreuma tuntuu. Animaatiovideosta on tehty useita eri kieliversioita Sanofin eri maayhtiöiden myynnin käyttöön.

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa ry PTY edustaa päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja foodservice-tukkukaupan yrityksiä elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Tämä animaatio ja infograafi visualisoivat PTY:n toimintakenttää ja sen tehtävää yhdistyksen edunvalvonnassa. 

Motiva Ruokahävikki

Motivan saa syödä -sivusto kokoaa yhteen vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen.

Toteutimme Saa syödä -sivustolle vuosittaista hävikkiviikkoa varten animaation, resepti-videot ja infograafin, joilla kerrotaan, kuinka ruokahävikkiä voi vähentää helposti. Kierrätyskartongit toimivat inspiraationa videoiden visuaalisuudelle.