Videostrategia

Toimivassa videomarkkinoinnissa kaikki palaset ovat kohdallaan.

Video on olennainen osa yritysten ja organisaatioiden markkinointia, myyntiä ja tunnettuuden parantamista. Video on tehokas; se välittää halutun viestin sekä lisää luottamusta kohderyhmän keskuudessa. Videosisältöjen suunnittelu tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti on avain parempien tulosten tavoitteluun. Kaikkein kallein video on se, jota oikea kohderyhmä ei katso tai löydä.

Videostrategian suunnittelu lähtee liikkeelle muutamien kysymysten avulla. Miksi videoita tehdään? Mikä on videoiden tavoite? Kenelle videoita tehdään? Minkälaisia videoita tehdään? Missä kanavissa kohderyhmät liikkuvat? Mihin ostoprosessin vaiheeseen video tehdään? Miten tuloksia mitataan ja analysoidaan?

Videostrategiassa mietittynä on tavoite, kohderyhmä, oikeanlainen sisältö ja jakelu – miten ja millaista videota kannattaa hyödyntää markkinoinnissa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.