Videostrategia

Miksi videostrategiaa tarvitaan?

Huolellisesti suunniteltu ja osaksi markkinointistrategiaa mietitty videostrategia auttaa tuloksellisen liiketoiminnan tekemisessä. Videostrategia on pelikirja yrityksen tai yhteisön videosisältöjen suunnitteluun, tuottamiseen ja jakeluun. Tärkeätä on tietää missä olemme nyt ja mikä on tavoitetila. Videostrategian suunnittelu lähtee liikkeelle muutamien oleellisten kysymysten avulla:  

  • Miksi videoita tehdään?
  • Kenelle videoita tehdään eli kohderyhmä?
  • Mikä on videoiden tavoite?
  • Mihin ostoprosessin vaiheeseen videot on tarkoitettu?
  • Minkälaisia videoita tehdään?
  • Missä kanavissa kohderyhmät liikkuvat?
  • Miten tuloksia mitataan ja analysoidaan?

Miksi videoita tehdään?

IIhan aluksi on hyvä pohtia kunnolla se, että miksi videoita tehdään. Onko videon tarkoitus kertoa jostakin yksittäisestä tuotteesta tai palvelusta vai halutaanko sillä laajempia vaikutuksia. Mietitään millainen videosisältö sopii tuotteen tai palvelun viestimiseen vai onko videon tehtävä myös muutakin kuin yksittäinen tuotevideo. Parhaimmillaan video luo arvoa ja sitouttaa brändiin tai jopa luo brändin ympärille yhteisöjä.

Kohderyhmä

Kenelle videot on tarkoitettu eli kuka on videoiden kohderyhmä. Huonoin kohderyhmämääritelmä on kaikki ihmiset tai suuri yleisö. Toiseksi huonoin määritelmä on se, että tavoitellaan samalla videolla useampaa eri kohderyhmää. Kohderyhmämäärittely on tärkeä osa videostrategiaa.

Tavoitteet

Mitä videoilla halutaan saada aikaiseksi? Halutaanko herättää huomiota valitussa kohderyhmässä ja saada ihmiset tutustumaa palveluumme verkkosivuilla? Huomion herättäminen tuskin onnistuu kovin pitkällä ja teknisellä sisällöllä vaan meidän pitää pystyä kertomaan oleellinen heti videon alussa, jotta ihmisen kiinnostus herää ja hän toimii toivotulla tavalla. Videon lopussa pitää olla aina Call to action eli kehote toimintaan: Lue lisää, Tilaa tästä, Tutustu palveluvalikoimaan ja niin edelleen. 

Ostopolku

Videostrategiassa on tärkeää miettiä asiakkaan ostopolkua ja mihin kohtaan ostoprosessia olemme suunnittelemassa videoita. Ostosuppilon alkupäähän tarvitaan ensinnäkin eri pituinen videosisältö: kovin pitkällä videolla ei herätetä huomiota katsojissa, jos katsoja ei tunne meitä tai tuotettamme. Perinteinen AIDA-malli auttaa meitä hahmottamaan myös sopivan videosisällön suhteen. Mitä pidemmälle ostoprosessia ollaan kulkemassa, sen tarkempaa ja samalla myös pidempää videosisältöä voimme tarjota ihmisille katsottavaksi.

Millaisia videoita eli videotyylit

Videotyyleissä on paljon vaihtoehtoja ja tässä kohtaa onkin tärkeää miettiä paras mahdollinen videotyyli juuri tähän haluttuun käyttötarkoitukseen. Videotyyliin vaikuttaa myös se, että missä kohtaa ostoprosessia ollaan. Yrityksen ja yhteisön brand book saattaa ottaa kantaa videontyyliin. Videotyylejä voi olla kuvattu kuva tai animaatio tai jopa näiden yhdistelmä. YouTuben Hero Hub Help -malli voi olla hyvä apu videotyylien valintaan.

Hero-videot: videosisältöjen kruununjalokivi. Brändeillä tulisi olla yksi tai muutama tällainen videosisältö vuodessa, jotka voivat olla esimerkiksi tuotelanseerauksia tai muita merkittäviä nostettavia asioita. Mikä tai mitkä ovat vuoden aikana tärkeimmät pointit mitä brändisi haluaa nostaa? Hero-materiaali on nimensä mukaisesti sankarimateriaalia, sisältöjä, jotka saavat kaiken huomion.

Hub-sisällöt saavat yleisön palaamaan kanaviesi pariin. Tarkoituksena on pitää yleisö sitoutuneena. Hub-sisällön muoto tulee olla yksinkertainen ja julkaisuaikataulu tulee olla täsmällistä ja johdonmukaista. Jotain mitä yleisö osaa odottaa tietyllä frekvensillä ja mikä on myös brändille kustannustehokasta.

Help-sisältö auttaa asiakasta auttamaan loppukatsojaa. Nämä sisällöt auttavat vastaamaan kuluttajien yleisiin kysymyksiin, ja ovat hyödyllisiä brändille. Aiheiden ei tarvitse olla Hero-sisältoihin verrattuja jalokiviä. Help-sisältöä tulee ajatella hakukoneoptimoinnin tavoin, mitä brändien asiakkaat etsivät ja miten tämä materiaali auttaa heitä löytämään sen. Tyypillistä Help -sisältöä ovat How to -videot. YouTube on maailman toiseksi suurin hakukone, joten tämä on tärkeä asia pitää mielessä.

Kanavavalinnat

Missä kohderyhmämme liikkuvat tai mitä kanavia kohderyhmämme käyttävät? Näillä kysymyksillä saamme vastauksia videostrategian kanavavalintoihin. Hyvin usein vastauksena on sosiaalinen media, mutta sosiaalisen median kategoriassakin on paljon eri tyylisiä kanavia tai ihmiset kuluttavat eri medioita eri tavalla. Ja eri kohderyhmät löytyvät eri kanavista. Ihmiset käyttävät esimerkiksi TikTokia eri tavalla kuin Instagramia. Kanavavalinnoissa tulee vastaan myös videosisältöjen koko- ja pituusversioinnit. Versiointi pitää ottaa huomioon jo videotuotantojen suunnitteluvaiheessa, jotta kuvattu materiaali taipuu esimerkiksi pysty- ja vaakaformaattiin. Kanavavalinnoissa otetaan kantaa myös siihen, kuinka paljon hyödynnetään omia kanavia versus ostettua mediaa ja pystyisimmekö luomaan sellaista sisältöä, jonka kiinnostavuus kasvaisi ansaitun median puolelle. Videoiden orgaaninen näkyvyyden tai katsojamäärien lisääminen on pitkäjänteistä tekemistä ja sitä kannattaa tukea ostetun median kampanjoilla.

Tulosten mittaaminen ja analysointi

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tulosten mittaamista. Mittaaminen auttaa meitä hahmottamaan videotuotantoihin investoidun rahan (ja myös ajan) järkevyyttä: myös videoissa pitäisi pystyä ulosmittamaan ROI. Mittaroinnin apuna kannattaa käyttää erilaisia valmiita onlinesovelluksia. Perinteisiä mittareita ovat videoiden katsojamäärät, jotka eivät vielä sellaisenaan anna suoria vastauksia ROI:n osalta, mutta kertovat suunnan. Jotain tekstiä olemassa YouTube kanavan optimointiin.  

Yhteenveto videostrategiasta

Video on olennainen osa yritysten ja yhteisöjen markkinointia, myyntiä ja tunnettuuden parantamista. Video on tehokas; se välittää halutun viestin sekä lisää luottamusta kohderyhmän keskuudessa. Videosisältöjen suunnittelu tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti on avain parempien tulosten tavoitteluun. Kaikkein kallein video on se, jota kukaan ei katso. Huolellisesti suunniteltu ja osaksi markkinointistrategiaa mietitty videostrategia auttaa tuloksellisen liiketoiminnan tekemisessä eikä videot jää pölyttymään arkistojen aarteiksi. Mielellämme autamme videostrategian suunnittelussa ja toteutuksessa.