Tutustu videon tuotantoprosessin eri vaiheisiin

Videon tuotantoprosessi on toimivan ja tarkoituksenmukaisen videon peruskivi. Tuotantoprosessissa on monta vaihetta ja prosessin eri vaiheet käydään läpi tietyssä järjestyksessä. Tässä artikkelissa käydään läpi eri vaiheet ja niiden vaikutus kokonaisuuteen.

Kuvassa on visualisoitu videon tuotantoprosessi alusta loppuun asti.

Briiffi

Briiffissä (eng. Briefing) tapaamme asiakkaan ja käymme yhdessä läpi, miksi videota tarvitaan viestimään jotain tiettyä asiaa, tuotetta tai palvelua. Määrittelemme kohderyhmän, missä kanavissa videota tullaan näyttämään, asetamme videolle tavoitteet sekä saamme tietoomme toivotun aikataulun. Myös mahdollisen videotuotannon budjettiraamit käydään läpi. Briiffi-tapaaminen voidaan järjestää virtuaalisesti tai fyysisesti.

Videon konsepti

Konseptiehdotus perustuu briiffissä saatuihin tietoihin. Tyypillisesti konseptiehdotus on tiiviiseen pakettiin visualisoitu ratkaisu. Se sisältää tyypillisesti moodboardin, joka esittelee lopputuloksen visuaalista tyyliä. Videon synopsis kiteyttää videon ytimen tekstimuotoon. Konseptiehdotuksessa käymme myös läpi videotuotannon kustannusarvion, jossa eritellään tarkasti eri työvaiheet ja osat.

Hyväksyntä

Jotta päästään liikkeelle, tarvitsemme asiakkaalta kirjallisen hyväksynnän tuotannolle. Hyväksynnän yhteydessä sovimme yhteisen kickoffin tuotannolle.

Kickoff

Kickoff-tapaaminen polkaisee videotuotannon suunnittelun ja tuottamisen virallisesti käyntiin. Filmbutikin puolelta kickoffissa on mukana asiakasvastaava, tuottaja/projektipäällikkö, ohjaaja sekä käsikirjoittaja. Tässä tapaamisessa käydään vielä läpi yksityiskohtaisesti videon rakenne, aikataulut, tavoitteet, roolitus ja tuotantoprosessi. Kickoffissa käydään läpi myös tilaajan brandiin liittyvät visuaaliset määritykset (visual guidelines).

Käsikirjoitus

Käsikirjoittaja lähtee kirjoittamaan videon tarinaa yhdessä ohjaajan ja tuottajan kanssa. Mikäli videossa käytetään voice over (ääninäyttelijää), kirjoitetaan puhuttu tarina ensimmäisenä.

Kuvakäsikirjoitus

Kun videon tarinalle on saatu asiakkaalta hyväksyntä, siirrymme suunnittelemaan videon kuvakäsikirjoitusta. Kuvakäsikirjoituksessa käydään läpi kuva kuvalta videon rakenne. Tyypillisesti kuvakäsikirjoitusdokumentin vieressä kulkee voice over vieressä. Tällöin on helppo seurata ja tehdä tarkennuksia videon kuvalliseen tarinaan.

Pre-production eli tuotannon valmistelut

Tuottajan tehtäviin kuuluu kickoffin jälkeen lähteä järjestelemään videotuotantoa: aikataulutus, kuvauslokaatioiden valinnat ja läpikäynnit tuotannon kanssa, näyttelijöiden etsiminen (casting) ja sopimusten laadinta. Kun videotuotannon esivalmistelut ovat valmiita, voimme lähteä toteuttamaan videokuvauksia.

Tuotanto eli videokuvaukset

Videokuvaukset toteutetaan alkusuunnittelun mukaisesti. Kuvauspäivästä tehdään minuutin tarkka aikataulutus (call sheet), jonka avulla tuottaja varmistaa kuvausten sujuvuuden ja onnistumisen. Aiemmin laadittu ja hyväksytty kuvakäsikirjoitus toimii kuvausten manuaalina.

Leikkaus ja edit

Kuvausten jälkeen lähdetään toteuttamaan kuvatun materiaalin leikkaus ja edit. Leikkauspöydällä kuvattu materiaali parsitaan kasaan käsikirjoituksen mukaiseksi tarinaksi.

Katselmus ja viimeistely

Esittelemme asiakkaalle ensimmäisenä videon raaka leikkauksen, jossa tarina on kokonaisuutena kasassa. Leikkauksen jälkeen teemme tarvittavat muokkaukset ja lähdemme hienosäätämään tuotantoa valmiiksi teokseksi. Video viimeistellään laadukkaalla värimäärittelyllä ja tarina herää eloon taitavalla äänisuunnittelulla.

Video on valmis

Kun video on valmis ja hyväksytty, lähdemme toteuttamaan videon jakelua valitulle kohderyhmälle suunnitelman mukaisesti. Harvoin pelkkien omien kanavien hyödyntäminen tavoittaa riittävästi ihmisiä vaan tarvitaan markkinointia vähintäänkin online-ympäristössä.

Yhteenveto

Videon tuotantoprosessi on monivaiheinen prosessi, jossa jokainen vaihe tulee käydä huolellisesti läpi. Onnistunut lopputulos varmistetaan tuotannon alkuvaiheilla, jolloin tehdään suunnittelu ja valmistelut. Filmbutikin tuottajalla on iso rooli projektin laadukkaan läpimenon suhteen. Paras lopputulos syntyy tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.