Mielenterveyden keskusliitto – Mielenterveysbarometri

Mielenterveyden keskusliitto – Mielenterveysbarometri

Suunnittelimme ja toteutimme Mielenterveyden keskusliitolle animaatiovideon, jossa on visualisoitu mielenterveysbarometrista saatuja tuloksia. Videon tarkoituksena on tuoda tietoisuuteen mielenterveysongelmiin kohdistuvaa häpeäleimaa Suomessa ja näyttää miten ihmisten mielipiteet ovat muuttuneet. Visuaalisessa tyylissä käytettiin MTKL:n värimaailmaa sekä animaation avulla elävöitettiin barometrin tuloksia.


Mielenterveysbarometri on valtakunnallinen stigmamittari, jonka vastaajina on mielenterveysongelmia itse kokeneet, mielenterveyden ammattilaiset sekä väestö. Sen tarkoituksena on selvittää mielenterveysongelmiin liittyviä asenteita sekä kokemuksia erilaisista hoidoista ja palveluista. Mielenterveyden keskusliiton Barometri on mitannut mielenterveysongelmiin kohdistuvaa häpeäleimaa Suomessa jo vuodesta 2005. 

Lue lisää MTKL:n verkkosivuilta: https://www.mtkl.fi/toimintamme/mielenterveysbarometri/

Sirkku Immonen, Viestintäpäällikkö, MTKL:

“Mielenterveyden keskusliitto on tuottanut Mielenterveysbarometrin vuodesta 2005. Tietoa mielenterveysongelmiin kohdistuvasta stigmasta on siis kertynyt, ja etsimme uutta tapaa kertoa asenteiden kehityksestä. Tutkijamme tiivisti keskeiset tulokset numeroiksi ja Filmbutik ryhtyi kanssamme rakentamaan kuvallista kerrontaa. Luovan alan ammattilaisten, tutkijan ja järjestöviestinnän vuoropuhelun tuloksena saimme visuaalisesti aivan uudenlaisen, oleellisia faktoja elävöittävän ja helposti jaettavan animaation, joka ei väistänyt myöskään faktoista herääviä tunteita. Vanhat tekemisen tavat haastava, hedelmällinen yhteistyö, jonka lopputuloksesta tykätään!”