Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Asukasviestintä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Asukasviestintä

Taustaa ja tavoite

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa vastuulleen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen Vantaan ja Keravan alueella 1.1.2023. Uusista toimintamalleista ja palveluista viestimisen tueksi haluttiin visuaalista materiaalia avuksi asukasviestintään. Myös uuden perhekeskustoimintamallin kehityksestä viestimiseen sekä kuntalaisille että työntekijöille haluttiin palvelukokonaisuuksista kertovia materiaaleja.

Ratkaisu

Suunnittelimme ja tuotimme visuaalisen viestinnän materiaaleja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukasviestintään. Brändi-ilmeestä johdettu visuaalinen tyyli toistaa hyvinvointialueen värimaailmaa ja kuvakieltä. Tuotettu kokonaisuus käsittää 7 animaatiovideota ja niiden kieliversiot, animaatioista johdetut karttakuvat sekä 6 luentomaisia koulutusvideota.

Luentomaiset koulutusvideot kuvattiin studiossamme Lauttasaaressa. Asiantuntijaluennoissa hyvinvointialueen edustaja avasi oman vastuualueensa aihetta ja teemaa kohderyhmälleen, neuropsykiatrisesti erityispiirteisten lasten vanhemmille.

Animaatiovideoiden sisällöt nousivat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudesta kuten lähisuhdeväkivaltaa kokeneen palveluista, lasten neuropsykiatrisesti erityispiirteisten lasten, nuorten ja heidän perheiden palveluiden tarpeista tai parisuhteen tukemisesta yhteisvanhemmuudessa. Videoiden sisältö tuotettiin yhdessä usean eri järjestön suunnittelijan ja muiden lapsiperheiden avointen kohtaamispaikkojen kehittämiseen osallistuneiden yhteistyötahojen kanssa. Nämä tarinat tiivistettiin lisäksi palvelukarttakuvaksi.

Marjo Vandijken, Perheneuvolatoiminnan päällikkö sekä Vantaa-Kerava-sote:

”Yhteistyö Filmbutikin kanssa tilanteessa, jossa kahden eri kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät, on ollut oikein mielekästä. Yhteisten palvelukuvausten ja materiaalien tuottamisen kautta olemme päässeet jäsentämään, selkiyttämään ja viestimään palveluistamme uudella tavalla. Lopputulokset ovat olleet selkeitä ja hyvinvointialueen asiakkaille eli loppukäyttäjille lisäarvoa tuovaa.
 
Kaikkien tuotettujen materiaalien suunnittelussa on ollut mukana kokemusasiantuntijoita eli tässä tapauksessa vantaalaisia ja keravalaisia vanhempia, ja on ollut todella tärkeää, että tuotantoaikataulu on mahdollistanut heidän mukanaolonsa.
 
Palvelujen kuvaaminen animaatioiden ja videoiden keinoin on herätellyt myös niiden kehittäjiä katsomaan työtään uusin silmin ja kiinnittämään huomioita palvelukokonaisuuksien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen myös asiakkaan näkökulmasta. Vuoden 2022 aikana tuotettu materiaali on saanut paljon positiivista huomiota ja esimerkiksi toukokuussa 2022 yhdessä tuotettu kuvaus lapsiperheiden avoimista kohtaamispaikoista voitti yleisönäänestyspalkinnon valtakunnallisessa TERVESOS-tapahtumassa”, kertoo Marjo van Dijken.