Pääkaupunkiseudun Partiolaiset – Markkinointikampanja

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset – Jäsenhankintakampanja

Saimme tehtäväksemme suunnitella ja toteuttaa Pääkaupunkiseudun Partiolaisille syksyn 2022 jäsenhankintakampanjan. Markkinointikampanjan ensisijainen tavoite oli jäsenhankinta, mutta myös partiotoiminnan tekeminen tunnetummaksi. Asiakas halusi nostaa partion mielikuvaa pääkaupunkiseudulla ja nostaa harrastusylpeyttä partiolaisten kesken. Erityisesti haluttiin keskittää kampanja nuoriin aikuisiin sekä jo varttuneempiinkin aikuisiin, jotka ovat harrastaneet partiota aiemmin tai vasta aloittavat toiminnan aikuisiällä.

Konseptilta toivottiin lähestymistapaa, jossa ihmiset ovat vahvasti läsnä ja partiolaisuuden ydin tulee selvästi esille. Konseptin ydin muodostui eri-ikäisistä partiolaisista, joita kuvattiin sekä urbaanin että luonnonmukaisen maiseman ympäröimänä. Visuaalisesta maailmasta huokui dynaamisuus ja energia. Kuvatun kuvan yhteyteen animoitiin partion graafisia elementtejä tukemaan haluttua mielikuvaa. Äänimaisema yhdisti kaupungin ääniä sekä luonnonääniä. Kuvitusta tuki tunteisiin vetoava, mutta energinen voice over. Päähenkilöistä huokui tasapainoisuus, vastuuntuntoisuus, aktiivisuus sekä kyky itsenäiseen ajatteluun.

Syntyi sarja videoita, joiden avulla toteutettiin jäsenhankintakampanja sekä sosiaalisessa mediassa että digitaalisessa ulkomainonnassa. Kanaviksi valikoitui Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin sekä pääkaupunkiseudun metron digiscreenit. Kampanja keräsi somekanavien puolella lähes 150 000 impressiota ja esimerkiksi YouTubessa useamman mainosmuodon “view rate” kohosi yli 50 prosenttiin kun Tuben keskiarvo on tällä hetkellä 31,9%. Digitaalinen ulkomainontakampanja otettiin hyvin vastaan ja keräsi hyvin huomiota. Sisältöjä jaettiin myös partioyhteisön jäsenten omilla somekanavilla.

Lue lisää partiotoiminnasta verkkosivuilta: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/

Suomen Partiolaiset, markkinointisuunnittelija Linnea Eerola:

”Toteutimme syksyn sisäänottoa tukevan markkinointikampanjan Filmbutikin kanssa. Suunnittelimme yhdessä aikuisille suunnatun konseptin, jossa sisältö oli laadukas ja rohkea. Kokeilimme kampanjan aikana myös digitaalista ulkomainontaa, joka sai niin sisäisesti kuin ulkoisesti lämpimän vastaanoton. Metromainokset toimivat hyvin katukuvassa ja tavoittivat paljon haluttuja silmäpareja. Kampanjan aikana tehtiin myös LinkedIn-mainontaa ensimmäistä kertaa, sillä haluttiin tavoittaa uutta yleisöä juurikin aikuisille suunnatusta sosiaalisen median kanavasta. Kampanja kuvattiin ammattitaitoisen kuvausryhmän kanssa yhdessä päivässä. Filmbutikin vahvuus on ehdottomasti tuotannon suunnittelu sekä kuvauspäivän toteutus kokonaisuudessaan.”