Selkäliitto – Jäsenhankinta

Selkäliiton jäsenhankinta kampanja

Taustaa ja tavoite

Selkäliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa tutkittua tietoa selästä, kehittää selän terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa sekä ajaa selkäoireisten etuja. Selkäliittoon kuuluu 30 paikallista selkäyhdistystä. Yhdistykset järjestävät muun muassa ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia.
Kampanjan tavoitteeksi asetettiin tehdä Selkäliiton työtä näkyväksi ja kannustaa ihmisiä hakemaan lisätietoa liitosta ja yhdistyksistä sekä niiden toiminnasta. Alkusyksyyn sijoittuvalla valtakunnallisella jäsenhankintakampanjalla haluttiin erityisesti kannustaa miehiä enemmän toimintaan  mukaan.

Ratkaisu

Suunniteltiin ja toteutettiin kampanjakokonaisuus, johon toteutettiin jäsenhankintakampanjaa tukevaa videomateriaalia, pidempi brändivideo verkkosivuille sekä kampanjaan valikoituneisiin medioihin sopivat lyhyemmät mainosmuodot. Yhdessä asiakkaan kanssa luotiin mediasuunnitelma, jonne valikoitui somemainontaa sekä bannerimainontaa ja luotiin kampanjalle oma laskeutumissivu. Kohderyhmä huomioon ottaen kustannustehokkaiksi kanaviksi valikoituivat Facebook ja Instagram sekä YouTube. Bannerimainonnan alustaksi valittiin HS.fi. Kuukauden kampanja keräsi hyvin pienellä budjetilla upeasti lähes 150 000 impressiota, joista lähes 100 000 impressiota toi Facebook+Instagram-mainonta. Kampanja oli myös erittäin kustannustehokas, muun muassa CPC eli cost per click jäi reilusti alle kanavien keskiarvon. Taktiseksi mainonnaksi valittiin HS.fi:n bannerimainonta, jolla saatiin kerättyä 20 000 mainosnäyttöä.

Kirsi Töyrylä-Aapio, toiminnanjohtaja, Selkäliitto:

”Selkäliitto halusi tehdä lyhyen jäsenhankintavideon uusien jäsenten saamiseksi paikallisiin selkäyhdistyksiin. Toiveena oli, että video olisi tarina, joka koskettaisi, herättäisi tunteita ja tietenkin kiinnostusta myös liittyä paikallisyhdistyksiimme jäseneksi. Tämän lisäksi halusimme, että video herättäisi kiinnostusta myös oman selän hyvinvointiin ja itsehoitoon.
 
Filmbutikin henkilökunnan asiantuntemus auttoi meitä yhdessä suunnittelemaan videon, joka oli lämminhenkinen ja kannustava. Kuvauspäivä oli tarkasti suunniteltu ja tunnelma rento, ja se näkyi lopputuloksessa. Videosta tehtiin lyhyempiä klippejä ja saimme apua myös somemarkkinointiin. Tavoitteemme toteutui – saimme uusia jäseniä. Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin ja voimme suositella Filmbutikia yhteistyökumppaniksi.”