Aalto-yliopisto – Opiskelijamarkkinointi

Opiskelijamarkkinointi – More than a degree

Aalto-yliopisto on monialainen tiedeyhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Aalto tarjoaa opiskelijoilleen kansainvälisen toimintaympäristön, ympärille aktiivisen Aalto-yhteisön ja useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Aalto-yliopiston opiskelijamarkkinointi ulottuu kansainvälisesti laajalle ja myös kotimaassa yliopisto kampanjoi aktiivisesti.

Viimeisen viiden vuoden ajan olemme saaneet olla mukana toteuttamassa globaaleja markkinointikampanjoita luoden sisältöjä yhdessä toisen luovan toimiston kanssa. Fokuksemme on ollut liikkuvan kuvan sisällöt, joita onkin yhteistyön aikana tehty useita satoja muotoja. Nyt viimeisimmän kampanjakauden, 2022–2023, konseptoimme ja toteutimme kokonaisuudessaan tämän kansainvälisen opiskelijamarkkinointi kampanjan materiaalit.

Markkinointikampanjan ensisijainen tavoite oli houkutella yliopiston strategian mukaan määritetyistä kohdemaista parhaimmat potentiaaliset opiskelijat valitsemaan Aalto-yliopiston opiskelupaikakseen. Yliopiston kohdemaihin ovat kuuluneet muun muassa Intia, Kiina, Vietnam, Yhdysvallat ja useat Euroopan maat. Kampanjan kohderyhmänä ovat sekä kandidaattiohjelmiin hakevat että maisteriohjelmiin hakevat ulkomaalaiset opiskelijat.

Kampanja on perustunut sisältömarkkinointiin ja koko yhteistyömme ajan sen keskiössä ovat olleet yliopiston omat tähdet, Aallon opiskelijat. Yhdessä asiakkaan kanssa valittiin tarkkaan useat eri näkökulmat, kuten diversiteetti ja koulutusohjelmat, huomioon ottaen päähenkilöt kampanjan materiaaleihin. Tuotantopäivissä tämä pitää ymmärrettävästi ottaa huomioon ja henkilöitä, joille kameran edessä esiintyminen ei ole välttämättä luonnollista, tulee osata ohjata erityisellä otteella.

Videosisältöjen osuus korostui viimeisimmässä kampanjassa

Kampanjan 2022–2023 konseptiin ja sen luoviin sisältöihin haluttiin autenttisuutta, rosoisuutta, mutta samalla kuitenkin pitäen mielessä yliopiston arvokkuus ja asema tiedeyhteisössä. Kampanja oli jaettu brändäävään ja taktiseen tekemiseen ja näille vaiheille suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa omat kanavakohtaiset materiaalit pääviesteineen kohderyhmille ja markkina-alueille sopivaksi. 

Voimakkaat toimintakehotteet ja selkeät ydinviestit animoitiin skandinaavisen selkeään ja raikkaaseen visuaaliseen ilmeeseen, jossa on otettu huomioon yliopiston oma brändiohjeistus.

Tässä viime kauden 2022–2023 kansainvälisessä kampanjassa kanaviksi valikoitui Facebook, Instagram, YouTube, TikTok sekä kiinalaiset somekanavat. Materiaaleja tehtiin yli 100 yksittäistä mainosmuotoa, jotta kaikki kanavien vaatimukset ja kohdemarkkinat on saatu otettua huomioon. Kiinan markkinoille menevässä materiaalissa teimme yhteistyötä paikallisen tuntemuksen omaavan toimistokumppanin kanssa. Kampanjaa varten mainosmuotojen lisäksi tehtiin pitkät videot, joita yliopisto on käyttänyt omassa orgaanisessa markkinoinnissa omissa kanavissaan.

Yliopiston YouTubessa erityisesti kansainvälinen kohderyhmä otti kampanjaan tehdyn pidemmän videosisällön omakseen. Videosta muodostuikin yhteisöllinen alusta hakijoiden kesken, jossa he pohtivat hakemiseen ja Suomeen muuttamiseen liittyviä aiheita. Videon voi katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=BugH1HySFD0

Sosiaalisen median reaktioiden ja positiivisen kommentoinnin lisäksi myös kohderyhmän kanssa toteutetun tutkimuksen tulokset kertovat onnistuneesta markkinoinnista. Kampanjamittaustutkimuksessa Aalto-yliopiston spontaani- että avustettu tietoisuus nousi viime vuodesta ja mainonnan aktivointitaso oli erinomainen ollen 65 %. Mainoksista pidettiin, koska ne olivat lyhyitä, selkeitä ja informatiivisia ja ne antoivat hyvän ja lämpimän vaikutelman Aallosta. Vastaajat pitivät oikeiden opiskelijoiden näkemisestä mainoksissa heidän jokapäiväisessä elämässään.

Hanne Kettunen, markkinoinnin erityisasiantuntija, Aalto-yliopiston markkinointi

 “Yhteistyö Filmbutikin kanssa on ollut koko viiden vuoden ajan mukavaa ja asiantuntevaa! Yhdessä ideointi on luontevaa, projektisuunnitelmat ovat selkeitä, sovitut asiat pidetään, viestintä heidän kanssaan on mutkatonta ja kaikin puolin Filmbutikilla töissä on todella ihania ihmisiä.”